top of page
ОКОЛООЧЕН КОНТУР 
И ШИЯ

Околоочния контур и шията са зони, които се характеризират с деликатна и относително тънка
кожа, която е естествено с по-малко количество мастните жлези. Тези области са активни, тъй
като често използват мускулни движения за комуникация.
Ето защо не е изненадващо, че околоочният контур и зоните на врата първи разкриват възрастта
на човека.

    bottom of page