top of page
НОЩНА ГРИЖА

Нощното време, когато тялото е в покой, е най-доброто време за обновяване на кожата. Това е времето за новите клетки които изплуват, когато са изтласкани навън към повърхността, за да заменят старите клетки, загубили своята жизненост. Отпадъчният метаболизъм на кожата също продължава да функционира през нощта, изразяващ се в пот и секреция на себум.
Тези физиологични процеси трябва да се вземат предвид при избора на оптимална нощна грижа за всеки индивидуален тип кожа.

bottom of page